Her finner du våre nettleiepriser 2017

 
LEVERINGSPLIKT
Kunder som ikke har inngått avtale med en kraftleverandør, vil motta leveringspliktig kraft fra sitt nettselskap. Dette er vedtatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Prisen for leveringspliktkraft er også bestemt av NVE.

KUNDER UTEN KRAFTLEVERANDØR
Leveringspliktig kraft fra Dalane Nett AS faktureres med Nord Pools månedsmiddelpris + 6,25 øre/kWh i påslag (inkl. mva.) Dette gjelder for de første seks ukene. Etter seks uker øker påslaget til 12,5 øre/kWh (inkl. mva)

Velg kraftleverandør snarest: Les mer

I denne listen finner du kraftleverandører for vårt nettområde.  Kraftleverandører