Forbrukerinformasjon om strøm

Mange synes det er vanskelig å forstå hvordan kraftmarkedet fungerer. At flere ulike myndighetsorganer regulerer forhold i kraftmarkedet, gjør det ikke lettere.
NVEs forbrukersider skal gi en oversikt over hvem som gjør hva og svare på de vanligste spørsmålene du har omkring strøm og kraftmarkedet. Link til NVE.