EL-tilsynet hos Dalane energi består av tre medarbeider og står årlig for flere boligkontroller, dette for å sikre deg og dine mot brann og elektriske farer.

Hovedoppgavene for Det lokale eltilsyn (DLE) er:

Det lokale eltilsyn består av følgende personer:

Bjørn Arild Nuland
(Tilsynsingeniør)
Sigve Vik
(Tilsynsleder)
Arild B. Andreassen
(Tilsynsingeniør)
Sokndal/Moi Egersund Egersund
Tlf.: 51 46 25 99 Tlf.: 51 46 25 15 Tlf.: 51 46 25 13